Koszty energii w firmie

Większość firm nie obniża kompleksowo kosztów energii. Wszystko, dlatego, że nie są w stanie nadążyć za zmianą przepisów prawnych. Statystyki są przerażające, co trzecia firma energochłonna w swoje koszty, faktury za prąd ustanawia na więcej niż 7 proc. ceny końcowej swoich produktów. Gdyby udało się obniżyć koszty spadły by ceny towarów?

Energia jest niezbędna w procesach produkcyjnych. Koszt jej nabycia znacząco wpływa na końcową cenę produktu. Eksperci wrażają się jasno, jeśli firmy wprowadzą do swojej polityki zarządzania firmą punkty odnośnie zarządzania energią elektryczną cały wynik finansowy przedsiębiorstwa się poprawi. Nawet 40 proc. firm pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii. Jedną z metod, na obniżenie kosztów, jest optymalizacja podatku akcyzowego czy redukcja opłaty za odnawialne źródła energii. Co prawda sposób ten nie jest stosowany często, ale przynosi wymierne korzyści.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Nie od dziś wiadomo, że na końcową cenę energii składa się wiele czynników: cena zakupu energii elektrycznej oraz takie opłaty jak opłata przejściowa i jakościowa. Wszystkie te elementy mogą być źródłem potencjalnych oszczędności dla firmy – wystarczy negocjować ze sprzedawcą, albo korzystać z przepisów prawnych.

Z analiz wynika, że koszty zakupu energii elektrycznej jest traktowane przez przedsiębiorstwa jako istotna część całkowitego bilansu. Oznacza  to, że zmniejszenie tego składnika przyczyni się do poprawy wyników finansowych.

– Wśród rozwiązań, które mogą zastosować firmy, są optymalizacja ceny zakupu poprzez negocjacje lub optymalizacja opłaty OZE czy podatku akcyzowego zawartego w cenie energii elektrycznej. W przypadku tego ostatniego 73 proc. firm nie miało świadomości, że w ogóle takie możliwości istnieją. Redukcję kosztów o blisko 20 proc. można osiągnąć, łącząc proces podgrzewania z wytwarzaniem energii elektrycznej (kogeneracja), co zwiększa efektywność przetwarzania paliwa do 90 proc. Z kolei dostosowanie systemu zasilania pozwala na oszczędność rzędu ok. 10 proc. – czytamy na Biznes.newseria.pl

Bardzo mało firm, chce wspierać zieloną energię. Mniej niż jedna piąta firm deklaruje zmniejszenie opłaty OZE, z której są pokrywane koszty wsparcia dla producentów zielonej energii. Obecnie koszty energii z OZE wynosi 3,70 zł netto za każdą skonsumowaną MWh energii. Najmniej popularnym obszarem optymalizacji jest akcyza od energii elektrycznej. Takie działania prowadzi 13 proc. firm, a blisko 70 proc. nawet ich nie rozważa.